NTS Kompetanse

Innovasjon, rådgivning, undervisning, konsulent- og prosjektarbeid på norsk tegnspråk

NTS Kompetanse er en non-profit bedrift basert i Sandefjord. Vårt formål er å styrke døve og hørselshemmedes tilgang til samfunnsdeltakelse med vekt på arbeidsliv.

Vi tilbyr undervisning, rådgivning og konsulenttjenester for både tegnspråklige og ikke-tegnspråklige. Samtidig jobber vi med prosjektarbeid for å utvikle metoder og løsninger som gir døve og hørselshemmede bedre tilgang til arbeidsliv.

Mangfold av ansatte
Mangfold av folk

Vår primærmålgruppe er tegnspråklige døve og talespråklige hørselshemmede. Vi tilbyr også tjenester for offentlig og privat sektor som har behov for kunnskap om tegnspråk eller kunnskap om hørselsutfordringer generelt.

Prosjektarbeid

Student kohort på tegnspråk
Tegnspråklig vernepleie →

Hvordan skaper vi et miljø for god og effektiv inkludering av tegnspråklige studenter i høyere utdanning? I samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge og Norges Døveforbund utviklet vi et pilotprosjekt for inkludering av tegnspråklige studenter ved vernepleie bachelor studiet på USN. Nå går 12 tegnspråklige studenter på studiet, og prosjektet har blitt nominert til Helseprisen 2022. Gjennomført med støtte fra Stiftelsen Dam.

Tre innvandrere kvinner

Lavterskel tilbud for innvandrere

Dette prosjektet fokuserer på å gi råd og veiledning til døve og hørselshemmede innvandrere. Formålet er å styrke deres muligheter til å bli integrert i samfunnet med særlig vekt på tilknytning til arbeidsliv. Tilbudet gis i Innlandet, Viken, Vestfold/Telemark og Agder. Finansiert av Sandefjord kommune og IMDi.

Covid-19 virus illustrasjon
Koronatelefonen →

Tegnspråklig videotelefontjeneste for døve og hørselshemmede som har behov for informasjon i hvordan man skal håndtere samfunnets regler og anbefalinger for redusert smitte. I tillegg et tilbud for de som opplever økt isolasjon som resultat av smittevern. Finansiert av Stiftelsen Dam.

Podkast med Pernille om dagens situasjon med Covid-19
Koronapodden →

Podcast på tegnspråk om korona. I 2022 - etter to år med pandemi - sitter vi fremdeles igjen med mange spørsmål. Ny informasjon om koronaen kommer tidvis frem, og vi oppdager nye ringvirkninger støtt og stadig. Programleder Pernille Forsberg Vogt møter tegnspråklige fagpersoner fra diverse felt, og inviterer dem til en samtale som fungerer for et tegnspråklig podcast-format. Støttet av Stiftelsen Dam.

Gaming for senior i 8 bit grafikk
Gaming for seniorer →

Gaming for seniorer-prosjektet har som formål å minimere isolasjon av eldre gjennom å utvikle selvsikkerhet og kompetanse om gaming. Dette åpner dører for utvikling av digitale miljøer, og gir en felles plattform for kommunikasjon med familiemedlemmer som barnebarn. Prosjektet tilbyr opplæring og arrangement i døveforeninger, med seniorer i fokus. Utviklet i samarbeid med Norges Døveforbud, støttet av Stiftelsen Dam.

  1. Bjørn Arvid Kristiansen
  2. Daglig leder, NTS Kompetanse
  3. E-post: post@ntskompetanse.no
  4. Mobil (kun sms) +47 924 57 516
  5. Ønsker du å ringe via telefon? Send en sms eller epost for å avtale tidspunkt.
NTS Kompetanse er en non-profit bedrift registrert I frivillighetsregisteret. Vi er å finne på Facebook

Image by vectorjuice and Image by pch.vector on Freepik