Koronatelefon for døve

Med riktig kompetanse er det kortere vei til en god løsning!

NTS Kompetanse tilbyr:

Tegnspråkkurs • Veiledning • Rådgivning
Arbeidstrening • Opplæring på tegnspråk

Vi tilbyr også skreddersydde løsninger
– ta kontakt!

post@ntskompetanse.no
Hinderveien 7, 3223 Sandefjord